Tendințe Multidimensionale în Dezvoltarea Durabilă (TENDEV 2023)

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României (CCDRDR) din cadrul Academiei Române – Filiala Timișoara, cu onoare vă invită să participați la CONFERINȚA INTERNATIONALĂ ”TENDEV 2023” care va avea loc în perioada 19-20 Octombrie 2023, la Academia Română – Filiala Timișoara, Bv. Mihai Viteazu 24, Timișoara, România.

Conferința are un caracter multidisciplinar, și abordează probleme fundamentale și de perspectivă în diferite domenii legate de dezvoltarea durabilă care presupune asigurarea simultană a dezvoltării economice, protecției mediului și bunăstării sociale.

Prima ediție a conferinței va avea loc în perioada 19-20 Octombrie, 2023, cu titlul: ”Provocări și

strategii pentru dezvoltare durabilă în fața schimbărilor climatice”.

Afiș si invitație.pdf

Site-ul oficial al conferinței: https://rurdev.eu

Programul conferintei

Organizatori:

Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics, Romania
Romanian Academy, National Institute for Economic Research Costin C. Kiriţescu, Romania
Romanian Academy-Branch of Iași, Institute of Economic and Social Research „Gh. Zane”, Romania
The Regional Committee of the Hungarian Academy of Science at Szeged, Hungary
Serbian Academy of Sciences and Arts, Academic Department for Village, Republic of Serbia
University of Life Sciences ” King Mihai I” from Timisoara, Romania
Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus Site in Szarvas, Hungary
University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hungary
Technical University of Moldova, Faculty of Economic Engineering and Business, Republic of Moldova
Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Republic of Serbia
Association of Faculties of Agriculture Sciences of Southeastern Europe
Association for the Support of Rural Space Research and Development
European Marketing and Management Association (EUMMAS)
Research Network on Resources Economics and Bioeconomy Association (RebResNet)
Rural Develoment Research Platform

Comitet organizatoric:

Dan DUBINĂ, Acad. Prof. PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara Păun Ion OTIMAN, Acad. PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Nicoleta MATEOC-SÎRB, Prof. PhD, CSI, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Adrian BĂNEȘ, Prof. PhD, CSI, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Cosmin SĂLĂȘAN, Assoc.Prof. PhD, CSII, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Andrea FEHER, Prof. PhD, CSIII, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Miroslav RAICOV, CSIII, PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Gabriel ȘUSTER, CSIII, PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Zamfira IUCU, Eng., Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Camelia GAVRILESCU, CSII, PhD, Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics, Romania Lucian LUCA, CSII, PhD, Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics, Romania Carmen Adriana GHEORGHE, CSIII, PhD, Romanian Academy, National Institute for Economic Research “Costin C. Kiriţescu”, Romania Mihaela Georgiana OPREA, CS, Romanian Academy, National Institute for Economic Research “Costin C. Kiriţescu”, Romania Edit MIKÓ, Prof. PhD, University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hungary Szilárd CZÓBEL, PhD, University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hungary Vera BATINA, Serbian Academy of Sciences and Arts, Academic Department for Village, Republic of Serbia Rade JOVANOVIĆ, PhD, Serbian Academy of Sciences and Arts, Academic Department for Village, Republic of Serbia Dr. Mohamed BRKA, University of Sarajevo, Faculty of Agricultural Sciences and Food Dr. Bozidarka MARKOVIĆ, University of Podgorica, Biotechnological Faculty Boris KUZMAN, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Republic of Serbia Irina MARINA, , Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Republic of Serbia Ioan Sebastian BRUMĂ, CSII, PhD, Romanian Academy-Branch of Iași, Institute of Economic and Social Research „Gh. Zane”, Romania Lucian TANASĂ, CSII, PhD, Romanian Academy-Branch of Iași, Institute of Economic and Social Research „Gh. Zane”, Romania Csaba BOZÁN, PhD, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus Site in Szarvas, Hungary Béla HALASI-KOVÁCS, PhD, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus Site in Szarvas, Hungary Dragoș CIMPOIEȘ, PhD, Technical University of Moldova, Republic of Moldova Angela SECRIERU, PhD, Academy of Economic Studies of Moldova, Republic of Moldova Tamás GÁL, Prof. PhD, University of Szeged, Department of Climatology and Landscape Ecology, Hungary Ioan DAVID, CSII, PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara Adrian ANGHEOIU, Ec., Romanian Academy – Branch of Timisoara

Comitet științific:

Păun Ion OTIMAN, Acad. PhD, Romanian Academy Cristian HERA, Acad. PhD, Romanian Academy Doru PAMFIL, Acad. PhD, Romanian Academy Zeno GÂRBAN, Prof. PhD, corresponding member of the Romanian Academy Ovidiu Nicolae BADEA, CSI, PhD, corresponding member of the Romanian Academy Radu REY, Prof. PhD, honorary member of the Romanian Academy Ioan NEGRUȚIU, Prof. PhD, Ecole Normale Superieure de Lyon, France Valeriu TABĂRĂ, Prof. PhD, Academy of Agricultural and Forestry Sciences ”Gheorghe Ionescu Șișești”, Romania Nicoleta MATEOC-SÎRB, Prof. PhD, CSI, PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Vasile GOȘA, Prof. PhD, CSI, PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Adrian BĂNEȘ, Prof. PhD, CSI, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Cosmin SĂLĂȘAN, Assoc.Prof. PhD, CSII, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Andrea FEHER, Assoc.Prof. PhD, CSIII, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Miroslav RAICOV, CSIII, PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Gabriel ȘUSTER, CSIII, PhD, Romanian Academy – Branch of Timisoara, Research Center for Sustainable Rural Development of Romania Cosmin Alin POPESCU, Prof. PhD, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara, Romania Isidora RADULOV, Prof. PhD, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara, Romania Tiberiu IANCU, Prof. PhD, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara, Romania Sorin STANCIU, Prof. PhD, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara, Romania Ioan BRAD, Prof. PhD, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara, Romania Tabita ADAMOV, Assoc.Prof. PhD, University of Life Sciences ”King Mihai I” from Timisoara, Romania Cecilia ALEXANDRI, CSI, PhD, Romanian Academy, Institute of Agricultural Economics, Romania Luminița CHIVU, CSI, PhD, Romanian Academy, National Institute for Economic Research “Costin C. Kiriţescu”, Romania Jean Vasile ANDREI, Prof. PhD, CSII, Romanian Academy, National Institute for Economic Research “Costin C. Kiriţescu”, Romania Agatha POPESCU, Prof. PhD, Academy of Agricultural and Forestry Sciences ”Gheorghe Ionescu Șișești”, Romania Melinda TAR, Senior research fellow, University of Szeged, Faculty of Agriculture, Hungary Dragan ŠKORIĆ, Acad. PhD, Serbian Academy of Sciences and Arts, Academic Department for Village, Republic of Serbia Zorica VASILJEVIĆ, Prof. PhD, Serbian Academy of Sciences and Arts, Academic Department for Village, Republic of Serbia Prof. Dr. Branko ĆUPINA, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture Prof. Dr. Vjekoslav TANASKOVIĆ, Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and Food Jonel SUBIĆ, Prof. PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Republic of Serbia Marko JELOČNIK, PhD, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Republic of Serbia Daniela MATEI, CSII, PhD, Romanian Academy-Branch of Iași, Institute of Economic and Social Research „Gh. Zane”, Romania Codrin Dinu VASILIU, CSIII, PhD, Romanian Academy-Branch of Iași, Institute of Economic and Social Research „Gh. Zane”, Romania Zoltán FUTÓ, Assoc.Prof. PhD, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus Site in Szarvas, Hungary Károly BODNÁR, Prof. PhD, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Szent István Campus Site in Szarvas, Hungary Natalia MOCANU, Assoc.Prof. PhD, Technical University of Moldova, Republic of Moldova Larisa BUGAIAN, Prof. PhD, Technical University of Moldova, Republic of Moldova Cecilia HODÚR, Prof. PhD, University of Szeged, Department of Biosystems Engineering, Hungary Gábor MEZŐSI, Prof. PhD, University of Szeged, Department of Geoinformatics, Physical and Environmental Geography, Hungary Mile VASIC, Prof. PhD, European Marketing and Management Association, Bosnia and Herzegovina Marija LATKOVIKJ, Prof. PhD, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, North Macedonia Lidija WEIS, Assoc.Prof. PhD, Ljubljana School of Business, Slovenia Lavinia Denisia CUC, Assoc.Prof. PhD, Center for Economic Research and Consultancy, Faculty of Economics Science, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania

Conferinta internationala

19-20 Octombrie 2023

Academia Română – Filiala Timișoara