Valori contemporane ale spațiului rural european

Diferențierile din mediul rural românesc sunt o caracteristică majoră a schimbărilor spațiale și structurale generale, aflate în plin proces de manifestare. Acest cadru analitic creează preocupări importante pentru guvernarea acestor diferențieri în context regional. În conformitate cu noua abordare a spațiilor rurale, promovată de politica europeană și de cea mondială, ipoteza noii dezvoltări rurale pune accent pe caracteristicile tradiționale ale comunităților pentru obținerea unui dinamism economic și social. Prin urmare, ceea ce anterior erau considerate a fi limitări pentru dezvoltarea rurală, sunt privite acum drept surse potențiale de putere și de motivare a unei dezvoltări a acestora. Simpozionul dorește să evidențieze legătura dintre evoluția tendințelor teoretice despre spațiul rural și relevanța practică a acestora pentru dezvoltarea rurală. Avem în vedere gestionarea dinamicii demografice a satelor, a factorilor care determină sau întrețin sărăcia, precum și  dezvoltarea durabilă a comunităților rurale, care include conceptul de conservare a vieții rurale.

Organizatori:

ICES Gh. Zane

Comitet organizatoric:

Krisztina Melinda Dobay, ICES Gh. Zane Daniela Matei, ICES Gh. Zane

Comitet științific:

Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară, (INCE), București Mihai Talmaciu, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași
D5

Sesiune stiintifica nationala

12 iunie 2020