Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României

Spațiul rural regional este influențat de o serie de vectori economici și sociali care generează  dinamismul și evoluția acestui areal. Indiferent că este vorba despre accesibilitate, antreprenoriat, capital natural, uman sau financiar, comunitățile rurale gestionează diferit acești factori, cu rol determinant dezvoltare.

Manifestarea științifică propusă se concentrează asupra multifuncționalității lumii rurale și a forțelor motrice din spatele acesteia, pornind de la premisa că zonele rurale nu mai sunt caracterizate doar de economia agricolă ci găzduiesc multiple activități complementare.

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”

Comitet organizatoric:

Daniela Matei, ICES Gh. Zane
Krisztina Melinda Dobay, ICES Gh. Zane

Comitet științific:

Eugen Huzum, Director, ICES Gh. Zane
Daniela Matei, ICES Gh. Zane
Krisztina Melinda Dobay, ICES Gh. Zane
Camelia Gavrilescu, Institutul de Economie Agrară, București
Mihai Talmaciu, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași

Sesiune stiintifica nationala

14 octombrie 2021, ora 9.30

On-line