Workshop Reziliența fermelor mici în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, 28.02.2022

Pe data de 28 februarie 2022 s-a desfășurat workshopul on-line Reziliența fermelor mici în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” (I.C.E.S.) – Academia Română Filiala Iași în colaborare cu Institutul de Economie Agrară (I.E.A.) – I.N.C.E. București – Academia Română și Direcția pentru Agricultură Județeană (D.A.J.) Iași.

Evenimentul se înscrie în activitățile de diseminare și transfer al rezultatelor cercetării din cadrul I.C.E.S. și I.E.A. către stakeholderii din sistemul agroalimentar al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est a României. Program detaliat

Au fost prezentate informații privind:

proiectul MIXED: Dezvoltarea sistemelor mixte agricole și agro-forestiere eficiente și reziliente (coordonator Camelia Gavrilescu);

proiectul SHERPA: Platforma regională multi-actor Iași – suport pentru integrarea rezilientă pe piață a producătorilor agricoli mici și mijlocii (coordonator Monica Mihaela Tudor);

proiectul Cities2030: Sprijin pentru integrarea micilor fermieri în sistemul alimentar al Municipiului Iași (coordonator Codrin Dinu-Vasiliu);

proiectul BIOEASTsUP: Bioeconomia – direcție strategică pentru un sistem agricol rezilient (coordonator Dan Marius Voicilaș).

Workshop-ul a fost interactiv, cu discuții privind  provocările pe care le confruntă ruralul românesc și soluțiile pentru aceste provocări. Au participat cercetători de la institutele organizatoare, de la Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.), reprezentanți ai D.A.J. Bacău, Iași și Neamț, ai unor Grupuri de Acțiune Locală din județul Vaslui, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor – Dancu și doctoranzi care își desfășoară activitatea în învățământul superior de profil.

Organizatori:

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” – Academia Română, Filiala Iași
Institutul de Economie Agrară (I.N.C.E) București – Academia Română
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași

Comitet organizatoric:

Krisztina Melinda Dobay (I.C.E.S. „Gh. Zane” Iași)
Camelia Gavrilescu (I.E.A. București)
Elisabeta Roșu (I.E.A. București)
Camelia Apetroaie (D.A.J. Iași)

Comitet științific:

Krisztina Melinda Dobay (I.C.E.S. „Gh. Zane” Iași)
Camelia Gavrilescu (I.E.A. București)

Fotografie realizată de Dávid Gáll, 14 ani