Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

Misiune

Institutul „Gh. Zane“ are un profil multidisciplinar, desfășurând cercetări în domeniul științelor economice: macroeconomie, microeconomie, economie rurală și în domeniul științelor sociale și umaniste: filosofie și științe politice, psihologie și științele educației, sociologie și științe juridice.

Istoric

Istoria Institutului a început în anul 1957, cu un colectiv de cercetare de profil economic. În 1970 s-a constituit Centrul de Științe Sociale al Academiei Române – Filiala Iași, care efectua cercetări economice și cercetări de psihologie și pedagogie. Treptat, Centrul și-a extins aria de cercetări și în domeniul sociologiei (în 1971) și al științelor juridice (în 1972). În 1975, Centrul s-a unit cu Filiala Iași a Institutului de Științe Pedagogice, păstrându-și numele, dar fiind atașat Universității „Alexandru Ioan Cuza”. În 1990, Centrul a reintrat sub autoritatea Academiei Române, devenind Institutul de Științe Socio-Umane, cu programe de cercetare în filosofie, logică, pedagogie, psihologie, sociologie și științe juridice. Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” a luat naștere în 2002, prin fuziunea Institutului de Științe Socio-Umane și a Institutului de Cercetări Economice „Gh. Zane” (înființat în 1994).

Teme de cercetare

Între temele prioritare de cercetare ale institutului se numără valorile culturale, economice, epistemice, intelectuale, morale, juridice, sociale și politice fundamentale – precum adevărul, autenticitatea, autoritatea, comunitatea, cunoașterea și înțeleherea, democrația, dreptatea, drepturile, eficiența și creșterea economică, egalitatea, încrederea, libertatea, rezonabilitatea, solidaritatea, stabilitatea sau statul de drept –, dar și capitalul uman, conservarea mediului şi a biodiversităţii, educația și politicile educaționale, dezvoltarea și agricultura durabilă, dezvoltarea personală, ecosistemele și tehnologiile digitale, migrația, multiculturalitatea, piața muncii, rolurile și identitățile de gen, sănătatea și politicile de sănătate, sistemele economice europene, sistemul de drept, societatea cunoașterii și societatea informațională, teoriile, procesele și fenomenele politice sau turismul. Cele mai multe dintre aceste teme sunt investigate atât în dimensiunea lor regională/europeană, internațională sau globală, cât și – mai ales – din perspectiva circumstanțelor și a obiectivelor de dezvoltare culturală, economică, politică și socială specifice societății românești (și, în mod particular, Regiunii de Nord-Est a României).

Programe și obiective de cercetare

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane“, Iași, desfășoară șase programe de cercetare:

Programul ICES-1: Valori individuale și sociale fundamentale

Obiectivul programului: Investigarea conținutului, temeiurilor și limitelor valorilor individuale și sociale fundamentale (precum adevărul, cunoașterea, înțelegerea, dreptatea, libertatea, democrația, comunitatea, solidaritatea, stabilitatea, utilitatea sau statul de drept) și a circumstanțelor, nivelului și perspectivelor implementării lor în societatea românească.

Programul ICES-2: Teme și idei fundamentale în psihologie și științele educației

Obiectivul programului: investigarea conceptelor și teoriilor din psihologie și științele educației cu o largă importanță academică și utilitate pentru dezvoltarea personală și socială.

Programul ICES-3: Individ, cultură și societate în era tehnologiilor digitale

Obiectivul programului: investigarea principalelor provocări, beneficii, tendințe, procese și transformări ideatice, culturale și sociale specifice erei tehnologiilor digitale, în vederea înțelegerii cât mai adecvate a acestora și a identificării celor mai bune politici sau strategii de soluționare/ameliorare/valorificare a lor.

Programul ICES-4: Tendințe actuale în teoria și practica economică și socială

Obiectivul programului: studierea unor teorii și fenomene economice și sociale de actualitate, cu o relevanță majoră pentru creșterea economică și dezvoltarea socială, în vederea formulării unor recomandări bazate pe rezultate științifice pentru decidenții politici și specialiști în elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice.

Programul ICES-5: Dezvoltarea spațiului rural în Regiunea de Nord-Est a României

Obiectivul programului: Cercetarea realităților spațiului rural din Regiunea de Nord-Est a României, atât în contextul actual, cât și din perspectivă istorică, în vederea identificării politicilor și strategiilor optime de compatibilizare cu principiile, valorile și evoluțiile spațiului rural al Uniunii Europene (precum dezvoltarea durabilă, creșterea calității vieții, incluziunea socială, egalitatea oportunităților etc.).

Programul ICES-6: Probleme fundamentale ale științelor juridice

Obiectivul programului: investigarea disciplinară, pluridisciplinară sau interdisciplinară a problemelor prioritare din dreptul public (cu precădere problemele care privesc interpretarea și aplicarea normelor juridice sau modalitățile de adaptare a sistemului de drept la realitățile relațiilor sociale contemporane și problemele specifice dreptului internațional).

Publicații

Sub egida institutului „Gh. Zane” sunt publicate două reviste internaționale cu profil filosofic, ambele în acces liber:

Logos & Episteme: An International Journal of Epistemology (https://www.pdcnet.org/logos-episteme)

Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences (https://www.pdcnet.org/symposion)

Începănd din 2023, Institutul „ Gh. Zane” editează, tot în acces liber, și revista de profil economic Economy and Contemporary Society (https://ecs-journal.ro/), care încearcă să continue și să crească tradiția inaugurată, în perioada 1992-2019, de Anuarul Institutului de Cercetări Economice „Gh. Zane”/ Yearbook of “Gh. Zane” Institute of Economic Research (http://www.ear.ro/3brevist/rv62/rv62.htm).

Proiecte cu finanțare extrabugetară

Institutul are o experiență semnificativă în derularea de proiecte cu finanțare extrabugetară. Au fost implementate cu succes mai multe proiecte de proiecte extrabugetare de cercetare, naționale și internationale, precum și o serie de proecte cu finanțare europeană consacrate înlesnirii performanței și a echității de gen în cercetarea doctorală și post-doctorală din România.

Proiecte de cercetare (selecție)

 • Co-creating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030 (CITIES2030) (2020-2024) – H2020 (responsabil din partea Academiei Române Filiala Iași: Dr. Codrin Dinu Vasiliu)
 • Job-Education (mis)match in times of migration: The effects of youth brain drain and skill utilization among Romanian graduates on the local labor market (YOUTHSKILLS) (2021-2022) – PN-III-P1-1.1-TE-2019 (director: Dr Alina Botezat)
 • The Economic and Social Effects of High-Skilled Emigration – Evidence from Romania (2015-2017) – PN-II-RU-TE-2014-4-1584 (director: Dr Alina Botezat)A Microeconometric Approach of Well- Being – Evidence from Eastern Europe (2013-2015) – PN-II-RU-PD-2012-3-0541 (director: Dr Alina Botezat)
 • Echitate, responsabilitate, solidaritate. Exigentele reconstrucţiei morale în societatea românească post-aderare (2009-2011) – CNCSIS ID_1997 (director: Dr. Bogdan Olaru)
 • Biopolitica. Direcţii, principii, tehnici pentru gestionarea efectelor biotehnologiilor asupra vieţii umane (2006-2007) – CNCSIS ID_193 (director: Dr. Bogdan Olaru)

Proiecte în programe operaționale europene (selecție)

 • Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România (2014-2015) – POSDRU/144/6.3/S/127928 PECAFROM (manager: Dr. Krisztina Melinda Dobay)
 • Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) (2014-2015) – POSDRU/159/1.5/S/133675 (manager: Dr. Dan Gabriel Sîmbotin)
 • Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective (2010-2013) – POSDRU/89/1.5/S/56815 (manager: Dr. Nicu Gavriluță)

Manifestări academice:

Dincolo de programele și proiectele de cercetare derulate și articolele, studiile, volumele ori rapoartele publicate în cadrul acestora, Institutul organizează sau participă la organizarea unor manifestări academice, unele dintre ele cu tradiție, precum:

 • Dezvoltarea economico-socială durabilă a  Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
 • Dezvoltarea personală
 • Paradigma conștiinței – abordări multi și interdisciplinare
 • Psihologia și paradigmele ei explicative
 • Simpozionul de Agro-economie şi antropologie rurală
 • Simpozionul de Antrozoologie/Anthrozoology Symposium
 • Tourism and Rural Space in National and International Context – TARS
 • Vectori ai dezvoltării rurale în Regiunea Nord-Est a României
 • Zilele Academice Ieșene.

 

Conducerea institutului

                     Director Institut: CS I dr. Eugen Huzum

                      Adresă de email: eugenh76 (at) yahoo.com

Scurtă prezentare personală: Licențiat în filosofie (1998) și științe politice (2001), absolvent de studii aprofundate în „teorii ale comunicării și ale filosofiei analitice” (1999) și doctor în filosofie (din 2005), cu o teză despre critica ideii de fundament și a fundaționalismului în filosofia contemporană. Editor șef al revistelor Logos & Episteme. An International Journal of Epistemology și Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences. Domenii de specializare și interes: filosofia politică (în special teoriile dreptății, realismul și moralismul, multiculturalismul și teoria democrației), metafilosofia (metodologia filosofică în general și metodologia filosofiei politice – cu precădere ceea ce este numit de obicei „teorie ideală” – în particular) și epistemologia (teoriile întemeierii epistemice, mai ales fundaționalismul). Contribuții academice: explicarea și justificarea distincției între teoria ideală și teoria non-ideală a dreptății; explicarea și apărarea moralismului – în paralel cu critica noului realism – în filosofarea politică; explorarea și explicarea unor concepte, teorii sau curente cheie din filosofia politică recentă (dreptatea și primatul dreptății, fezabilitatea și constrângerea fezabilității, egalitatea umană fundamentală, rezonabilitatea, rawlsianismul, egalitarianismul, multiculturalismul, neutralismul liberal); examinarea validității ideii de fundament sau de temei ultim al cunoașterii ori adevărului (și, în același timp, a  tezelor „postmodernității filosofice” și „sfârșitului epistemologiei”). Autor al cărților În afara eticii? Filosofia politică și principiile morale și Ideal – nonideal. Filosofia unei distincții în teoria dreptății, ambele publicate în 2016 de Institutul European din Iași. Coordonator al volumelor Concepte și teorii social-politice (Institutul European, 2011) și Teorii si ideologii politice (Institutul European, 2013). Co-editor al volumului In memoriam Teodor Dima (Editura Academiei Române, 2020).

CV dr. Eugen Huzum.pdf

Consiliu științific

 • Prof. univ. dr. Ștefan Afloroaei, m.c.
 • CS I dr. Eugen Huzum (director)
 • CS II dr. habil. Alina-Petronela Haller (coordonator al Colectivului de Cercetări Economice)
 • CS I dr. Bogdan Olaru (secretar al Consiliului științific și coordonator al Colectivului de Filosofie şi Logică)
 • CS II dr. Krisztina Melinda Dobay (coordonator al Colectivului de Economie Rurală)
 • CS III dr. Aurora Hriţuleac (coordonator al Colectivului de Psihologie şi Științele Educației)
 • CS III dr. Alexandru Sava (coordonator al Colectivului de Sociologie şi Drept)
 • CS III dr. Codrin Dinu Vasiliu (coordonator al Departamentului de Cercetare a Tehnologiilor Digitale Discursive)


Colective de cercetare

 • Colectivul de cercetări economice
  • Scurtă prezentare: Colectivul desfășoară cercetări în domeniul economic, cu scopul de a contribui la înțelegerea provocărilor actuale – și la recomandarea unor politici publice bazate pe evidențe științifice – în materie de creștere și dezvoltare economică, migrație, factori demografici, capital uman și spațiu rural, într-o lume din ce în ce mai globalizată. Principalele aspecte tematice de pe agenda de cercetare sunt: migrația, evaluarea politicilor publice în domeniul educației și al pieței muncii, econometria aplicată (CS I dr. Alina Botezat); creșterea și dezvoltarea economică, turismul (CS II dr. Alina Haller);     dezvoltarea durabilă regională, cooperarea transfrontalieră România – Republica Moldova (CS III dr. Marilena Doncean); fundamentarea deciziei în condiții de incertitudine folosind numere fuzzy, dezvoltarea regională prin specializarea inteligentă, dezvoltarea umană, turismul rural religios (CS III dr. Ciprian Alecu); fundamentarea deciziilor prin sisteme fuzzy, fuzificarea metodelor din cercetările operaţionale (programare liniară fuzzy, grafuri fuzzy, jocuri matriceale fuzzy, ş.a.), realizarea simulărilor cu Lanţuri Markov fuzificate (CS III dr. Ovidiu Gherasim); turismul cultural, turismul rural (CS Georgiana Tacu); demografie și economia sănătății (CS dr. Mihaela David).
  • Coordonatoare
   • CS II dr. habil. Alina-Petronela Haller
  • Membrii colectivului
   • CS I dr. Alina Botezat
   • CS III dr. Ciprian Alecu
   • CS III dr. Marilena Doncean
   • CS III dr. Ovidiu Gherasim
   • CS Georgiana Tacu

 • Colectivul de economie rurală
  • Scurtă prezentare: Colectivul realizează activități de cercetare a spațiului rural din anul 1990. Conținuturile temelor de cercetare și competențele deținute în prezent de cei 5 cercetători din colectiv se orientează către cercetarea fundamentală, exploratorie și cercetarea aplicativă a arealelor rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Obiectivele academice propuse vizează analiza factorilor de dezvoltare a componentelor agricole, silvice şi a celor neagricole specifice economiei rurale. Cercetările noastre sunt fundamentate pe următoarele principii:  diversificarea structurii economiei rurale prin eficientizarea utilizării resurselor agroalimentare locale, a activităților neagricole și a serviciilor; îmbunătățirea calității vieții rezidenților satelor; echilibru între desfășurarea activităților economice și cadrul natural; păstrarea calității mediului natural și orientarea către dezvoltarea durabilă. Direcţiile de cercetare actuale sunt orientate către realizarea Programului de cercetare Dezvoltarea spațiului rural în Regiunea Nord-Est a României prin abordarea unor teme precum: evaluări prospective ale cooperării și asocierii în zonele rurale, vectorii ce determină dinamica spațiului rural, tendințele de dezvoltare a agriculturii ecologice, dezvoltarea piețelor locale agroalimentare, integrarea și promovarea conceptului de lanț scurt de aprovizionare,  respectiv mica exploatație agricolă în perioada interbelică. Fiecare dintre temele menționate detaliază, pe paliere diferite, dar complementare, probleme economice, sociale și de mediu sau soluții de reziliență la transformări majore ale contextului actual în care evoluează comunitățile rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României și conferă finalitate socială și impact economic acestora. 
  • Coordonatoare
   • CS II dr. Krisztina Melinda Dobay
  • Membrii colectivului
   • CS II dr. Ioan Sebastian Brumă
   • CS II dr. Daniela Matei
   • CS II dr. Lucian Tanasă
   • CS III dr. Sebastian Doboș

 • Colectivul de filosofie și logică
  • Scurtă prezentare: Cercetarea filosofică a fost tot timpul – este și astăzi – receptivă la problemele societății în care trăim. Pe această premisă se bazează și activitatea de cercetare a membrilor Colectivului de filosofie și logică. Cercetătorii acestui colectiv acordă atenție specială concepțiilor și curentelor filosofice influente în filosofia actuală (cum sunt kantianismul, utilitarismul, constructivismul filosofic, rawlsianismul, liberalismul democratic, egalitarianismul, capabilismul, feminismul, multiculturalismul, realismul, pragmatismul etc.) și își propun să contribuie la delimitarea soluțiilor la probleme filosofice și, în general, la progresul cunoașterii, atât teoretice, cât și practice. Interogațiile filosofice care fac obiectul cercetării acoperă o arie largă de teme, precum: situația existențială a omului contemporan, norme morale private și publice, cutume sociale, obligații generale versus obligații față de cei apropiați, valori politice, acțiune individuală și colectivă, cunoaștere, justificare, raționalitate. Unul dintre interesele principale care asigură coeziune contribuțiilor individuale ale cercetătorilor colectivului este expunerea și justificarea condițiilor pentru realizarea unei societăți drepte, care asigură cea mai dezirabilă marjă de oportunități, în contextul provocărilor sociale și economice contemporane. Studiile derulate în cadrul acestui colectiv se încadrează în trei domenii mari de cercetare: 1) filosofia moral-politică – cercetări asupra unor teme precum: constituirea subiectului ca persoană morală, geneza și justificarea obligațiilor morale, teorii ale dreptății, egalitatea, rolurile și identitățile de gen, societatea democratică, curente și partide politice; 2) filosofie continentală, cu analize asupra conceptelor specifice curentului filosofic existențialist; 3) filosofia științei și epistemologie, cu accent asupra problemei adevărului, a imaginarului științific, a unității științei, a inter- și transdisciplinarității.
  • Coordonator
   • CS I dr. Bogdan Olaru
  • Membrii colectivului
   • CS I dr. Eugen Huzum
   • CS I dr. Cătălina Daniela Răducu
   • CS I dr. Dan Gabriel Sîmbotin
   • CS III dr. Ionuț-Alexandru Bârliba
   • CS III dr. Vasile Pleșca

 • Colectivul de psihologie și științele educației
  • Scurtă prezentare: De natură predominant fundamentală și teoretică, cu valențe multidisciplinare și interdisciplinare, activitatea de cercetare a colectivului presupune în principal studierea celor mai importante teorii actuale din domeniul psihologiei și domeniul științelor educației (i.e., teoria identității și identificării sociale, teoriile funcționării dinamice a relației dintre psihic și creier, teoriile creativității, teoriile rolului schemelor cognitive, teoriile educaționale ale motivației, teoriile realizării de sine, teoriile idealului educațional), atât din perspectiva contribuțiilor lor de natură academică, cât și din perspectiva  impactului asupra vieții și activității umane sau din perspectiva utilității în procesul educațional. Cercetările realizate în cadrul colectivului se concentrează în cinci teme mari de cercetare: perspectiva neuroștiințifică asupra dimensiunii sociale a creierului uman; psihologia genurilor – identitatea de gen și stereotipurile de gen; teorii cognitive ale rezolvării de probleme și creativității; filosofia educației; identitatea socială și formele identificării sociale.
  • Coordonatoare
   • CS III dr. Aurora Hrițuleac
  • Membrii colectivului
   • CS II dr. Marinela Rusu
   • CS III dr. Felicia Ceaușu
   • CS III dr. Liviu Măgurianu
   • CS dr. Cristina Maria Tofan
 • Colectivul de sociologie și drept
  • Scurtă prezentare: Activitatea de cercetare a colectivului de științe juridice este centrată, în special, pe înțelegerea valorilor fundamentale ale dreptului și a celor mai adecvate modalități prin care acestea pot influența benefic viața comunității. Felul în care membrii societății percep și se raportează la valori ca dreptatea, adevărul, legalitatea, justiția, este de o deosebită importanță în trasarea și acceptarea rolului pe care activitatea judiciară îl are în societate. Măsura în care aceste valori sunt incidente pe tot traiectul normelor juridice, de la adoptarea și până aplicarea acestora, ca și necesitatea unei interpretări corecte a mesajului pe care legiuitorul a dorit să îl transmită prin intermediul lor, justifică și importanța activității de cercetare în acest domeniu. Cantonarea exclusiv în sfera juridică ar limita posibilitatea de cunoaștere și înțelegere a valorilor, motiv pentru care membrii colectivului abordează cercetarea interdisciplinară, anume transferul de concepte și metodologie, pentru a permite o descriere mai adecvată a problemelor cercetate, o înțelegere complexă a instituțiilor, proceselor și fenomenelor, pe diversele niveluri ale realității. Numai printr-o abordare integrativă, din perspectiva mai multor discipline academice, precum filosofia dreptului, etica sau științele politice, este posibilă înțelegerea cuprinzătoare a domeniului juridic. Activitatea membrilor colectivului este axată pe cercetarea fundamentală. Temele de cercetare abordate se circumscriu unor arii diverse, atât din ramuri ale dreptului precum drept constituțional, drept procesual penal, drept internațional public, cât și cu un conținut pluridisciplinar: filosofia dreptului și etica juridică.
  • Coordonator
   • CS III dr. Alexandru Sava
  • Membrii colectivului
   • CS III dr. Mihai Lupu
  • CS dr. Lavinia Andreea Codrea
 • Departamentul pentru cercetarea tehnologiilor digitale discursive
  • Scurtă prezentare departament: În cadrul Departamentului pentru Cercetarea Tehnologiilor Digitale Discursive (TDD) se desfășoară activități de cercetare teoretică și aplicată în următoarele domenii academice: Cultură și antropologie digitală, Teoria critică a fotografiei și Antrozoologie. Pe lângă activitățile de cercetare, TDD desfășoară și activități suport pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii digitale a Academiei Române, Filiala Iași sau pentru formarea resursei umane în utilizarea tehnologiilor digitale..
  • Coordonator
   • CS III dr. Codrin Dinu Vasiliu
  • Membrii colectivului
   • CS III dr. Irina Frasin


 

 

Informații de contact 

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane“

Adresa fizică: Iași, strada Teodor Codrescu, nr. 2, Cod poștal 700481

Adresă e-mail: secretariat (at) ices.acadiasi.ro

Site: https://ices.acadiasi.org/

Telefon: +40 232 410 561