Prezentare

Având un profil multidisciplinar, Institutul „Gh. Zane” desfășoară cercetări fundamentale și aplicate în domeniul științelor economice (macroecomomie, microeconomie, economie rurală) și al științelor sociale și umaniste (filosofie și științe politice, psihologie și științele educației, sociologie și științe juridice, antropologie digitală și teoria critică a fotografiei).

Printre temele sale prioritare de cercetare se numără conservarea mediului şi a biodiversităţii, educația și politicile educaționale, dezvoltarea și agricultura durabilă, dezvoltarea personală, ecosistemele și tehnologiile digitale, euroregiunile și zonele transfrontaliere, migrația creierelor, piața muncii, sistemul de drept, societatea cunoașterii și societatea informațională, teoriile, procesele și fenomenele politice, turismul rural și – nu în ultimul rând – valorile morale, juridice, sociale, politice și economice (precum democrația, dreptatea, drepturile femeilor, egalitatea, libertatea, solidaritatea sau statul de drept). Cele mai multe dintre aceste teme sunt investigate atât în dimensiunea lor regională/europeană, internațională sau globală, cât și – mai ales – din perspectiva circumstanțelor și a obiectivelor de dezvoltare culturală, economică, instituțională, politică și socială specifice societății românești.

Istoria Institutului a început în anul 1957, cu un colectiv de cercetare cu profil economic. În 1970 s-a constituit Centrul de Științe Sociale al Academiei Române – Filiala Iași, care efectua cercetări economice și cercetări de psihologie și pedagogie. Treptat, Centrul și-a extins aria de cercetări și în domeniul sociologiei (în 1971) și al științelor juridice (în 1972). În 1975, Centrul s-a unit cu Filiala Iași a Institutului de Științe Pedagogice, păstrându-și numele, dar fiind atașat Universității „Alexandru Ioan Cuza”. În 1990, Centrul a reintrat sub autoritatea Academiei Române, devenind Institutul de Științe Socio-Umane, cu programe de cercetare în filosofie, logică, pedagogie, psihologie, sociologie și științe juridice. Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” a luat naștere în 2002, prin fuziunea Institutului de Științe Socio-Umane și a Institutului de Cercetări Economice „Gheorghe Zane” (înființat în 1994).

Dincolo de programele și proiectele de cercetare – bugetare sau extrabugetare – derulate și studiile, rapoartele ori volumele publicate în cadrul acestora, Institutul organizează sau participă la organizarea unor conferințe științifice naționale și internaționale cu tradiție, precum:

– Zilele Academice Ieșene,

– Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

– Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective.

Sub egida sa sunt publicate, în regim de acces liber, 5 reviste de prestigiu internațional sau național:

– Anuarul Institutului de Cercetări Economice „Gheorghe Zane” Iași,

– Columna,

– Ideo: Romanian Journal of Philosophical and Social Studies,

– Logos & Episteme: An International Journal of Epistemology,

– Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences.

Institutul are o experiență bogată și în activitatea de sprijin al cercetării. El a implementat cu succes 3 proiecte POSDRU consacrate înlesnirii performanței și a echității de gen în cercetarea doctorală și post-doctorală din țara noastră:

– POSDRU/89/1.5/S/56815 Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective (2010-2013),

– POSDRU/159/1.5/S/133675 Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc) (2014-2015) și

– POSDRU/144/6.3/S/127928 PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România (2014-2015).

Conducerea institutului

Director

CS I Dr. Eugen Huzum


Secretariat

Lazăr Maria Magdalena
Email: ices.zane.iasi@gmail.com
Telefon: 0332.106507
Fax: 0332.106507


Adresă

Iași, Teodor Codrescu, Nr. 2, 700481