Sîmbotin Dan Gabriel

Cercetator: Sîmbotin Dan Gabriel

Este Cercetător științific gradul I în cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iași a Academiei Române, Colectivul de Filosofie și Logică, Doctor în Filosofie din anul 2005 și Doctor habilitat din 2018. Face parte din Școala Doctorală a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Cercetările sale principale au fost direcționate înspre, Logică și argumentare, Epistemologie, Istoria și Filosofia științei. A studiat și problemele imaginarului și ale migrației. A publicat în calitate de unic autor trei cărți, a făcut parte din echipa de editori a șase volume colective, a publicat peste cincizeci de articole științifice și a participat la peste șaptezeci de conferințe naționale și internaționale. Este editor șef al al revistei Noesis, membru în colegiul de redacție al revistei Noema și din comitetul științific revistei Al Mukhatabat. A Trilingual Journal For Logic Epistemology and Analytical Philosophy. De asemenea este Președinte al Filialei Iași a CRIFST (Comitetul Român de Istorie și Filosofie al Științei și Tehnicii).

Cărți:

Dan Sîmbotin, Imaginarul. Construcția și deconstrucția lumii. Editura Institutului European, Iași, 2016 (ISBN 978-606-24-0147-4) (Editură clasificată B CNCS), 201 pagini

Dan Sîmbotin, Anul 1600. Cenzura imaginarului științific la începutul modernității, Editura Institutului European, Iași, 2015 (ISBN 978-606-24-0141-2) (Editură clasificată B CNCS), 277 pagini

Dan Sîmbotin, De imitatione Dei, Paideia, Bucuresti 2003 (ISBN 973-596-196-2) 173 pagini (Editură recunoscută CNCSIS)

Articole:

 • Dan Gabriel Sîmbotin, „Social Mobility: Concepts, Policies and Human Rights”, in Baskerville, I. (ed.) „Social mobility and identity in today’s world”, Special Issue, «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», Vol.  12, No 23, 2022, ISSN 2239-1118, pp. 9-18. https://doi.org/10.36253/cambio-14088
 • Dan Gabriel Sîmbotin, „The E-truth. Changes in the Perception of Truth under the Impact of Cyberspace”, Brain, 12 (2),  2021, pages: 247-253  DOI: https://doi.org/10.18662/brain/12.2/203,
 • Dan Gabriel Sîmbotin, „Self-imagined Inertia and the Construction of Consciousness Cleavages”, Brain, 11, 1.1, 2020, pages: 57-69. DOI: http://dx.doi.org/10.18662/brain/11.1Sup1/29,
 • https://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain/article/view/1004, WOS:000526944800006.
 • Dan Gabriel Sîmbotin, „Migrația: delimitare conceptuală și imagini arhetipale”, Philologica Jassyensia an XVI, nr. 2 (32), 2020, pp. 305-315 https://www.philologica-jassyensia.ro/upload/XVI_2_SIMBOTIN.pdf
 • Dan Sîmbotin, „Self-awareness and EU Citizenship. The Complexity of Developing and Assimilating a Concept” în International Journal of Philosophy and Social Values, Vomue 2, nr. 1 June 2019, CEFI – Centro de Estudos de Filosofia, Universidade Católica Portuguesa, pp. 31-41 https://doi.org/10.34632/philosophyandsocialvalues.2019.3181
 • Dan Sîmbotin, „The Unity of Science between Epistemic Inertia and Nowadays Scientific Necessity”, în Memoirs of the Scientific Sections of Romanian Academy, Series IV, Tome XLII, 2019 http://mss.academiaromana-is.ro/mem_sc_st_2019/13_Simbotin%20MSS%202019.pdf
 •  Dan Simbotin, „Migration and Personal Identity. A general perspective regarding the impact of emigration on European Security” în Vihren Bouzov (ed.) International Security and Developement Policies in Bulgaria and on the Balkans Editura IVIS, Veliko Târnovo 2019, pp. 58-66

 

Director/ Manager de proiect:

 1. Titlul proiectului: Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii

prin burse doctorale şi postdoctorale (IDSRC – doc postdoc)

 • ID: POSDRU/159/1.5/S/133675,
 • Tipul proiectului: proiect strategic
 • Perioada: 2014-2015 (20 luni)

2.Titlul Proiectului: Reconsiderarea problematicii adevărului sub impactul noilor teorii privind unitatea ştiinţei.

 • Perioada 2007-2008
 • Tipul Proiectului: Ganturi ale Academiei Române

 

Membru în echipa managerială a proiectelor:

 1. Titlul proiectului: Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi

academică pentru femeile din România,

 • ID: POSDRU/144/6.3/S/127928,
 • Tipul proiectului: proiect strategic,
 • Perioada: 2014-2015 (19 luni)
 • Funcţia: Responsabil grup ţintă

2.Titlul proiectului: Societatea bazată pe cunoaștere – cercetări dezbateri

perspective,

 • ID: POSDRU/89/1.5/S/56815,
 • Tipul proiectului: proiect strategic,
 • Perioada: 2010-2013 (36 luni)
 • Funcţie: asistent manager/tutore bursieri/coordonator activitate științifică

 

Membru în echipa de implementare a proiectelor:

1.Titlul proiectului: Edu tehnic Forma plus,

 • ID: POSDRU/19/1.3/G/33739
 • Tipul proiectului: grant,
 • Perioada: 2010-2012 (24 luni)
 • Funcţie: Lector, Consilier carieră didactică pentru învățământul superior

2.Titlu Proiect: Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare

multidisciplinară,

 • Tipul Proiectului: PCCDI (Proiect Complex)
 • ID: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116
 • Perioada: 2018-2020
 • Funcţie: Membru cercetător
Dr. habil.
Cercetător Științific Gradul I
dansimbotin2 (at) gmail.com

0040724574347