Dan Gabriel Sîmbotin

Dan Gabriel Sîmbotin

Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

Cercetător Științific Gradul I

Implicare în proiecte