Dobay Krisztina Melinda

Cercetator: Dobay Krisztina Melinda

Născută la Tg-Mureș pe data de 9 mai 1969, dr. Krisztina Melinda Dobay a absolvit Liceul Economic din localitatea natală și Facultatea de Științe Economice, secția Contabilitate și Economie Agrară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, obținând diploma de licență în anul 1992 și doctoratul în Economie în 2000.

A debutat în activitatea de cercetare științifică, în 1992, sub egida Institutului de Economie Agrară (Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”), București, Academia Română, în cadrul Colectivului de Economie Rurală din Iași. În anul 1994, colectivul a trecut la Institutul de Cercetări Economice „Gheorghe Zane”, Academia Română, Filiala Iași.

În cei 30 de ani de cercetare științifică, a abordat diferite teme de cercetare, dintre care menționăm: asocierea şi cooperarea în agricultură; bursele de mărfuri; strategii de dezvoltare rurală; economia produselor ecologice; dezvoltarea economică locală; capitalul social din mediul rural; egalitatea de gen; reziliența fermelor mici și mijlocii; acțiunile colective din spațiul rural; inovația socială etc.

În decursul anilor, a participat la implementarea unor proiecte extrabugetare complexe în calitate de manager de proiect, responsabil pentru partener, responsabil științific proiect, cercetător sau expert (23 proiecte).

A fost permanent preocupată de modul în care cercetările sale pot genera impact asupra economiei reale prin creșterea bunăstării în comunitățile rurale din Regiunea de Nord-Est a României. În acest scop, a participat la numeroare activități de formare profesională, vizite de documentare în străinătate și diferite manifestări științifice organizate de instituții internaționale importante pentru dezvoltare rurală, precum: atelierele de bună practică organizate online de European Evaluation Helpdesk for Rural Development, Bruxelles: How to Assess AKIS Based on Lessons Learned from 2014-2022, 30-31 mai 2022, respectiv New Tools for Monitoring and Evaluation. Insights from the Evaluation Knowledge Bank, 20-21 octombrie 2021; stagiul de cercetare-documentare și perfecționare profesională pe tematica Inovației sociale în zonele rurale, 18-22 noiembrie 2019, în Zaragoza, Spania, organizat de Centrul Internațional pentru Studii Agronomice Mediteraneene Avansate și proiectul H2020 SIMRA etc.

Rezultatele obținute au fost valorificare prin publicare și participare cu comunicări la manifestări științifice, după cum urmează: 6 cărți de autor (2 unic autor și 1 prim autor); 3 volume coordonate și un volum editat în colaborare; 4 lucrări în volume publicate în străinătate; 9 capitole în cărți publicate la edituri naționale; 24 articole în reviste științifice indexate în baze de date internaționale recunoscute; 84 lucrări publicate în reviste şi volume de specialitate (21 editate de Academia Română); 6 rapoarte de specialitate realizate în colaborare; 36 participări la conferințe internaționale în străinătate și în România; 85 participări la manifestări științifice naționale.

Este coordonator al Colectivului de Economie Rurală din cadrul Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” din martie 2019.

În anul 2022, dr. Krisztina Melinda Dobay a primit Premiul de excelență pentru activitatea de cercetare științifică, secțiunea Științe Umaniste sau Sociale, acordat de Academia Română, Filiala Iași, pentru lucrarea „Revisiting group farming in a post-socialist economy: The case of Romania”, publicată în colaborare cu Bina Agarwal, Rachel Sabates-Wheeler, în Journal of Rural Studies, în 2021.

 

Lucrări reprezentative:

– Dobay, K. M., „The Resilience of Agricultural Cooperatives in the COVID-19 Pandemic Time. Evidence from Romania”, Agricultural Economics and Rural Development, 2022, 19, 1:13-30;

– Agarwal, B., Dobay, K. M., Sabates-Wheeler, R., „Revisiting Group Farming in a Post-Socialist Economy: The Case of Romania„, Journal of Rural Studies, 2021, 81:148-158;

– Meuwissen, M., et al., „Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking„, Agricultural Systems, 2021, 191: 103152;

– Dobay, K. M., „Social innovation and rural development. Two longitudinal case studies from the North-East Romania”, Agricultural Economics and Rural Development Journal, 2021, 18, 1:109-129;

– Gavrilescu, C., Brumă, I. S., Dobay, K. M., Matei, D., Tanasă, L., Dinu-Vasiliu, C., „A subjective perception of the resilience of small mixed farms – a case study in Nord-Est Region of Romania”, Agricultural Economics and Rural Development Journal, 2021, 18, 2:165-175;

– Ulman, S. R., Dobay, K. M., „Environmental Protection in Romania – Perceptions versus Active Participation”, Environmental Engineering and Management Journal, 2020, 19, 2:183-19;

– Apetroaie, C., Dobay, K. M., „Rolul parteneriatelor în dezvoltarea spațiului rural – 20 de ani de colaborare între consultanța publică ieșeană și cercetarea științifică”, în Alexandri, C., Alboiu, C., Kruzslicika, M., Rusali, M., Tudor, M. (coord.), Dezvoltarea Durabilă a Agriculturii și a Spațiului Rural din Perspectiva Politicii Agricole Comune, Editura Academiei Române, București, 2020, ISBN 978-973-27-3263-2, pp. 370-388;

– Mihai, C., Ulman, S. R., Dobay, K. M., „Specific Payments for Ecosystem Services as part of the Water and Forest Management in Romania”, EURINT, 2020, 7:27-49;

– Dobay, K. M., Talmaciu M., „Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra dezvoltării comunităților rurale. Studii de caz”, în  Economie agroalimentară și dezvoltare rurală din perspectiva integrării europene, coord.: Alexandri Cecilia, Gavrilescu, Camelia, Ionel Iuliana, Kruzslicika, Mihaela, Rusu, Marioara, Editura Academiei Române, 2018, ISBN 978-973-27-2946-5, pp. 441-461;

– Talmaciu, M., Dobay, K. M., „The Influence of National Cultural Values on the Association Structures Development”, Agricultural Economics and Rural Development, 2018, 15, 2:185-198;

– Dobay, K. M., Teorie și practică în dezvoltarea rurală, Editura „Terra Nostra”, Iaşi, 2012, ISBN 978-606-623-014-8;

– Dobay, K. M., „The Role of Knowledge-Based Networks in the Sustainable Development of the Rural Space”, Agricultural Economics and Rural Development Journal, vol. 8, 2011, 2: 213-220;

– Dobay, K. M. (coordonator), Orientări privind posibilitatea atenuării inegalităţilor economico-sociale din mediul rural în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, Editura „Terra Nostra”, Iaşi, 2011, ISBN 978-973-1888-83-5;

– Dobay, K. M., Brumă, I.S., Tanasă, L., Apetroaie, C., „Increasing community social capital in north-eastern rural Romania”, în Linking competitiveness with equity and sustainability: new ideas for the socio-economic development of rural areas, editor Andrew Fieldsend, Rural areas and development, vol. 7, European Rural Development Network, University of Debrecen, Centre of Agricultural Sciences and Engineering, Faculty of Agricultural Economics and Rural Development, Varşovia, 2010, ISBN 978-83-7658-196-5, pp. 37-49; https://ideas.repec.org/a/ags/erdnra/138995.html;

– Dobay, K. M., Managementul ecofermelor şi marketingul produselor ecologice,  Editura „Terra Nostra”, Iaşi, 2005, ISBN 973-8432-33-2.

 

Implicare în proiecte:

 

 

Publons

Scopus.com

Linkedin

RePEc Short-ID  pdo521

Brain map UEFISCDI ID (UEF-ID): U-1700-034R-8114

 

Doctor în Economie
Cercetător Științific Gradul II
dobaykrisztinamelinda (at) ices.acadiasi.ro
dobaykrisztinamelinda (at) yahoo.com

Implicare în proiecte

No data was found