Tanasă Lucian

Cercetator: Tanasă Lucian

În anul 2005 a absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doctor în domeniul agronomie din anul 2012, în cadrul Școlii Doctorale I.O.S.U.D, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, Facultatea de Agricultură, specializarea Management şi marketing în agricultură.

În prezent este cercetător științific gradul II la Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” al Academiei Române – Filiala Iași.

Autor şi co-autor a peste 70 de studii şi articole publicate în ţară şi străinătate în domeniul sistemelor alimentare, lanțurilor scurte de aprovizionare, comportamentul consumatorilor, dezvoltării rurale, cicloturismului și turismului rural, din care 9 sunt articole ISI și o carte de unic autor. A participat la implementarea a 19 de proiecte de cercetare, din care 6 proiecte Horizon 2020, și a peste 20 de proiecte europene de antreprenoriat și dezvoltare rurală cu finanțare nerambursabilă.

Din anul 2019 este membru fondator al Asociației Rural Development Research Platform (https://rdrp.ro).

În anul 2021 a fost laureat al premiului Sergiu Hartia al Academiei de Științe Agricole și Silvice București, pentru lucrarea The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania.

În anul 2022 a primit  premiul de excelență pentru activitatea de cercetare științifică, secțiunea Științe Umaniste sau Sociale, acordat de Academia Română, Filiala Iași, pentru contribuția la realizarea lucrării The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania.

 

Listă de lucrări:

 1. Ioan Sebastian Brumă, Simona-Roxana Ulman, Lucian Tanasă, Cristina Cautisanu, „Implications of COVID-19 pandemic on sustainable consumption patterns. Evidence from Iasi County, Romania”, Frontiers in Sustainable Food Systems, 6:1050977, 2022, IF-5,005, https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.1050977
 2. Lucian Tanasă, Simona-Roxana Ulman, Cristina Cautisanu, Ioan Sebastian Brumă and Daniel Juravle, „Vegetables Consumers’ Profile in the Context of Digitalization: Evidence from Romania„, Amfiteatru Economic, 2022, vol. 24, no. 59, pp. 128-142, 15 pagini, ISI, zona galbenă, Factor de impact: 1,983, AIS: 0,169, DOI: 10.24818/EA/2022/59/128
 3. Ioan Sebastian Brumă, Simona-Roxana Ulman, Cristina Cautisanu, Lucian Tanasă, and Gabriel Vasile Hoha, „Sustainability in the Case of Small Vegetable Farmers: A Matrix Approach” Sustainability, 2021,13 no. 18: 10320. ISI, zona galbenă, Factor de impact: 3,251, AIS: 0,462, https://doi.org/10.3390/su131810320
 4. Ioan Sebastian Brumă, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Marian Butu, Lucian Tanasă, Sebastian Doboș, Oana Coca, Gavril Ștefan, „The Behavior of Dairy Consumers in Short Food Supply Chains during COVID-19 Pandemic in Suceava Area, Romania”, Sustainability, 2021, 13, 3072, ISI, zona galbenă, Factor de impact: 3,251, AIS: 0,462, https://doi.org/10.3390/su13063072
 5. Meuwissen, M.P.M., Feindt, P.H., Spiegel, A., Finger, R., Slijper, T., de Mey, Y., Paas, W., Termeer, K.J.A.M., Poortvliet, P.M., Peneva, M., Urquhart, J., Vigani, M., Black, J.E., Nicholas-Davies, P., Maye, D., Appel, F., Heinrich F., Balmann, A., Bijtebier, J., Coopmans, I., Wauters, E., Mathijs, E., Hansson, H., Lagerkvist, C.J., Rommel J., Manevska-Tasevska G., Accatino, F., Pineau, C., Soriano, B., Bardaji I., Severini, S., Senni, S., Zinnanti C., Gavrilescu, C., Bruma, I.S., Dobay, K.M., Matei, D., Tanasa, L., Voicilas, D.M., Zawalińska, K., Gradziuk P., Krupin V., Martikainen, A., Herrera, H., Reidsma, P., „Impact of Covid-19 on farming systems in Europe through the lens of resilience thinking”, Agricultural Systems, Vol. 191, June 2021, 103152, ISI, zona roșie, Factor de impact: 5,370, AIS: 1,174 https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103152
 6. Alina Butu, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Steliana Rodino, Codrin Dinu Vasiliu, Sebastian Doboș, Marian Butu, „The Impact of COVID-19 Crisis upon the Consumer Buying Behavior of Fresh Vegetables Directly from Local Producers. Case Study: The Quarantined Area of Suceava County, Romania”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(15), 5485; ISI, zona roșie, Factor de impact: 3,390 AIS: 0,770, https://doi.org/10.3390/ijerph17155485
 7. Alina Butu, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Marian Butu, „The Anthropological Analysis of the Key Determinants on the Purchase Decision Taken by the Romanian Consumers Regarding the Ecological Agroalimentary Products”, Sustainability, 2019, 11(18), 4897; ISI, zona galbenă, Factor de impact: 2.592, AIS: 0,331, https://doi.org/10.3390/su11184897
 8. Alina Butu, Codrin Dinu Vasiliu, Steliana Rodino, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, Marian Butu, „The process of ethnocentralizing the concept of ecological agroalimentary product for the Romanian urban consumer”, Sustainability, 2019, 11(22), 6226, ISI, zona galbenă, Factor de impact: 2.592, AIS: 0,331, https://doi.org/10.3390/su11226226
 1. Valentin Mihai Bohatereț, Ioan Sebastian Brumă, Lucian Tanasă, „The Individual Agricultural Holding – An Entity With Great Potential for Growth in Romanian Agriculture”, Economic Dynamics and Sustainable Development – Resources, Factors, Structures and Policies, Pt 2, Publisher Peter Lang Gmbh, ISBN:978-3-653-06571-8; 978-3-631-67330-0, 2016, WOS:000440783300018, Proceedings Paper, pp. 225-247, 23 pagini, http://apps.webofknowledge.com.am.e-nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=F2vA423OPHjWQAYE9lG&page=1&doc=1

 

Lista de proiecte reprezentative:

 1. CITIES2030 “Co-creating resilient and sustainable food systems“  http://cities2030.eu
 2. SHERPA “Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors”, Project ID 862448, Horizon 2020  https://rural-interfaces.eu/
 3. LIFT “Low-Input Farming and Territories Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming”, Project ID 770747, Horizon 2020  https://www.lift-h2020.eu/
 4. RUBIZMO – “Replicable business models for modern rural economies„, Project ID 773621, Horizon 2020  https://rubizmo.eu/
 5. SURE-FARM “Towards SUstainable and REsilient EU FARMing systems”, Project ID 727520, Horizon 2020  https://surefarmproject.eu/
Doctor
Cercetător Științific Gradul II
lucian.tanasa (at) gmail.com

+40 734 124 764

Implicare în proiecte

No data was found