Comisia de științe ale educației

COMISIA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

 1. Comisia își propune să dezbată idei, principii, valori fundamentale specifice funcționării școlii de toate nivelele și a educației pe durata întregii vieți – spre a oferi formulări optime noilor contexte educaționale.
 2. Fiind un forum de prezentare și argumentare, mereu pertinentă, a nevoii de instrucție, educație și cultură materială și spirituală, comisia este independentă de orice influențe politice, de sloganuri, de comenzi generate de nevoi iscate în tumultul reformelor diverse.
 3. Regula de acțiune a tuturor membrilor este să oferim argumente relației dintre continuitatea și înnoirea școlii, dintre unitatea și diversitatea sistemelor, metodelor, instrumentelor de învățare și evaluare, să apărăm valorile fundamentale și perene în favoarea omului ca ființă responsabilă de creațiile și erorile oricărei generații.
 4. Activitatea Comisiei și a subcomisiilor/grupurilor de reflecție oferă idei validate de experiențe istorice îndelungate, de rezultatele incontestabile ale perioadelor cu adevărat reformatoare, de ariile de cuprindere națională și internațională, de personalități recunoscute în domeniu.
 5. Diversitatea opiniilor se regăsește în unitatea de exprimare a viabilității principiilor ce guvernează științele educației. Multidisciplinaritatea, transdisciplinaritatea, garantate de specialitatea fiecărui membru, se regăsesc în scopul paideic al acțiunilor riguros proiectate, desfășurate și evaluate la fiecare nivel de instrucție și formă de educație.
 6. Identitatea Comisiei este asigurată de viabilitatea ofertei sale exprimată în lucrări, articole, rapoarte de cercetare, conferințe, manifestări științifice periodice și de prezentare a rezultatelor unor studii sau idei remarcabile națioanale și internaționale, menite să apere relația inseparabilă dintre limbaj – gândire – acțiune pedagogică și efecte.
 7. Din nevoia unei bune ancorări în preocupările specialiștilor domeniului și a rapidei circulații a ideilor cu analiză cât mai atentă, comisia va continua să primească specialiști ai cât mai multor domenii de înstrucție și educație.
 8. Comisia este alcătuită din: membri, președinte, vicepreședinte, secretar științific. Deciziile se iau de către membrii cu majoritate de voturi. Funcționarea este în conformitate cu Regulamentul Filialei Iași a Academiei Române.
 9. Calitatea de membru al Comisiei este condiționată de neimplicarea directă în nici o formă de decizie politică. Apartenența la un grup cu asemenea atribuții este încompatibilă cu prezența între membrii Comisiei, generând automat piederea acestei calități.
 10. Decidenții de politici educaționale pot consulta orice document elaborat de Comisie și membrii acesteia cu obligația de a indica sursa și a-și asuma forma în care ei înțeleg să folosească ideea preluată.
 11. Activitatea Comisiei se va desfășura în ședințe periodice și manifestări științifice anuale.

COMPONENȚĂ

Nr.

Prenume, Nume

Afilierea

Mențiuni

1

Prof. univ. emerit dr.

Laurențiu Șoitu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Președinte

2

Prof. univ. dr.

Cătălin Tănase

Membru Corespondent al Academiei Române,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

membru

3

Prof. univ. dr.

Daniel Condurache

Membru Corespondent al Academiei Române

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași

membru

4

Prof. univ. dr.

Valeriu V. Cotea

Membru Corespondent al Academiei Române,

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași

membru

5

Prof. univ. dr.

Vasile Ișan

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Economie și Administrarea  Afacerilor

membru

6

Prof. univ. emerit dr.

Vasile Astărăstoaie

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași

membru

7

Prof. univ. dr.

Dan Spânu

Universitatea de Arte „George Enescu” Iași

Compozitor, Prorector

membru

8

Pr. prof. univ. dr.

Ion Vicovan

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Teologie Ortodoxă, Decan

membru

9

Pr. prof. univ. emerit dr. Emil Dumea

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

membru

10

CS I dr. Gabriela Haja

Institutul de Filologie „Al. Philippide”, Director

Filiala Iași a Academiei Române

membru

11

CS I dr.

Cătălina Mihalache

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”

Filiala Iași a Academiei Române

membru

12

CS II dr. hab.

Mihaela Mocanu

Universitatea „Alexandru Ioan Cza” din Iași

Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Director

membru

13

Prof. univ dr.

Carmen Crețu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

membru

14

Prof. univ. emerit dr.

Ion Dafinoiu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

membru

15

Prof. univ. dr.

Ticu Constantin

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

membru

16

Prof. univ dr.

Alois Gherguț

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

membru

17

Prof univ. dr.

Cristian Ungureanu

Universitatea de Arte „George Enescu” Iași

Pictor, Facultatea de Arte Vizuale, Prorector

membru

18

Prof. univ. dr.

Loredana Gherasim

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

membru

19

Prof. univ. dr.

Sebastian Popescu

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Fizică

membru

20

Dr. Mircea Platon

Redactor Șef Revista „Convorbiri Literare”

membru

21

Prof. dr.

Liliana Romaniuc

Asociația Română de Literație, Președinte

membru

22

Prof. dr. Genoveva Farcaș

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași

membru

23

Prof. Gabriela Raus

ISJ Iași, Inspector pentru învățământ special

membru

24

Prof. Anca Hardulea

CJRAE Iași, Director

membru

25

CS II dr. Liviu Adrian Măgurianu

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”. Filiala Iași a Academiei Române

membru

Manifestări științifice organizate în cadrul Comisiei

 

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA IAȘI

COMISIA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

are onoarea să vă invite la

CONFERINȚA

DIALOGURI DESPRE EDUCAȚIE

Tema ediției: COMPETENȚA – POTENȚIAL ȘI LIMITE

Data derulării: 19-20 aprilie 2024

Limba oficială: Limba română