Institute, centre colective

Institute, centre și colectiveMisiuneDirector / DirectoareColectivPagină web
Institutul de ArheologieAlexander Rubel
Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”Având un statut multidisciplinar, misiunea institutului vizează dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale și aplicate în sfera ştiinţelor economice şi socio-umane. Pentru îndeplinirea misiunii, institutul este organizat pe trei departamente: Departamentul de cercetări economice, Departamentul de cercetări socio-umane și Departamentul pentru cercetarea tehnologiilor digitale discursive.Acad. Teodor DimaPersonal de cercetare: 33 persoane
Personal administrativ: 1 persoană
http://ices.acadiasi.ro/ro
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”Bogdan Crețu
Institutul de Informatică TeoreticăAcad. Horia Teodorescu
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Institutul de Matematică „O. Mayer”
Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”
Centrul de Cercetări Biomedicale
Centrul de Cercetări pentru Oenologie
Centrul de Istorie și Civilizație Europeană
Colectivul de Geografie