2024

Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Ediția a V-a

Mediul academic își reevaluează în permanență potențialul epistemic, testează și validează noi direcții de cercetare, se deschide spre societatea contemporană, iar conferințele științifice reprezintă o excelentă oportunitate în acest sens. Plecând de la această premisă, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași și-a propus ca, printr-o manifestare publică de impact, aflată astăzi la cea […]

Metode histologice utilizate în antropologia fizică. Noțiuni teoretice și aplicație practică

Evenimentul este organizat de Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, în colaborare cu Facultatea de Biologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași (UAIC), și are ca scop promovarea Antropologiei fizice prin prezentarea metodelor de studiu histologice și a diferitelor tehnici de microscopie. Partea teoretică include informații despre principalele direcții de cercetare prin analiza microstructurilor […]

Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de  Cercetător Științific gr. I, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane”, organizează,  începând cu data de 1 iulie 2024, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de cercetător ştiinţific grad I, normă întreagă, în domeniul Economie, specializarea Macroeconomie. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și […]

100 de ani de la Conferința româno-sovietică de la Viena

Sunt prezentate comunicări referitoare la Conferința româno-sovietică de la Viena din 1924, într-un context mai larg al relațiilor internaționale din Europa Centrală și de Est. Sesiunea științifică internațională se va susține la sediul Institutului de Istorie al Universității de Stat din Moldova, Str. Academiei 3/2, sala 18, Chișinău și on-line https://meet.google.com/emj-qpgh-wui Conferința este organizată, în […]

Prezentare de carte Mazzini și românii. „Apostolul națiunii” și Risorgimento-ul european

Prezentare de carte Mazzini și românii. „Apostolul națiunii” și Risorgimento-ul european, Autor: Remus Tanasă (cu o prefață de Francesco Guida). Moderatorul evenimentului va fi Emil Dragnev iar prezentator Virgil Pâslariuc. Evenimentul va avea loc la Facultatea de Istorie și Filozofie, Universitatea de stat din Chișinău și este în parteneriat cu Institutul de Istorie „A. D. […]

Conferința de Etno-Didactică „Cultura tradițională în școală”

Începând cu anul 2015, Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, al Academiei Română – Filiala Iași organizează o conferință anuală în cadrul căreia s-au exprimat diverși specialiști implicați în a crea și a pune în practică cele mai eficiente strategii didactice pentru transmiterea informației despre cultura tradițională către tinerele generații. Anul […]

Sesiune de comunicări și lansarea cărții „Basarabia în componența Imperiului Rus, 1812-1917”

Sesiune de comunicări și prezentări de carte Lansarea cărții Andrei Cușco, Victor Taki, Basarabia în componența Imperiului Rus, 1812-1917, Chișinău, Editura Cartier, 2024 Moderator: Flavius Solomon Participă: Andrei Cușco, Alexandru-Florin Platon, Florea Ioncioaia, Mihai Chiper Sesiunea are loc în cadrul seriei de ședințe de comunicări organizate de Departamentul de istorie a relațiilor internaționale de la […]

Dezvoltarea Economico – Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere Ediția a XX-a

Evenimentul se adresează reprezentanților mediului academic, experților și practicienilor din domenii cum ar fi: economie, sociologie, științe juridice, turism, științe agricole, mediu, sănătate, educație, cultură și artă, precum și specialiști în fundamentarea, şi aplicarea unor modele şi strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Scopul acestui eveniment este; evaluării stării actuale de dezvoltare economică şi socială […]

Interogații și reflecții filosofice: Individ și autoritate. Constrângeri generate social – tehnici individuale de eliberare

Sesiunea de comunicări Interogații și reflecții filosofice din cadrul „Zilelor Academice Ieșene” include în acest an un colocviu dedicat raportului dintre libertatea individuală și constrângerile sociale. Conform lui John Stuart Mill, libertatea este determinată de raportul dintre individ și societate. Libertatea individuală nu este un dat existențial, ci un bun care trebuie dobândit, apărat și […]

Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de Tehnician I (M), normă întreagă, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului Tehnic Administrativ

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Tehnician I (M), normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ al Filialei din Iași a Academiei Române, conform HG nr. 1336/2022.    Postul este necesar pentru: Concursul va consta […]

Concurs  pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de Cercetător Științific gr. III, ½ normă, pe durată determinată, din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, organizează,  începând cu data de 30.05.2024, ora 10:00,  concurs pentru ocuparea  postului temporar vacant de Cercetător științific gradul III, ½ normă, în domeniul Filologie, specializarea istorie literară. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare. […]

Despre frumuseţea „bătrânelor” cărţi de cult

De ziua bibliotecarului şi a cărţii, Biblioteca Academiei Române, Filiala Iaşi organizează un dublu eveniment, prelegere şi expoziţie de carte veche. Doamna Elena Chiaburu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, specialist în carte veche şi documente, va susuţine o prelegere ilustrată despre arta şi meşteşugul cărţilor vechi tipărite. Afiș

Concurs  pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de  Cercetător Științific gr. III, ½ normă, pe durată determinată, din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, organizează, începând cu data de 28.05.2024, ora 10:00, concurs pentru ocuparea  postului temporar vacant de Cercetător științific gradul III, ½ normă, în domeniul Filologie, specializarea istorie literară. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare. […]

Sesiune de comunicări și prezentări de carte la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”

Comunicare Constantin Vălimărescu – diplomat în vremuri vechi și…noi (Bogdan Schipor) Prezentarea cărților Migration und kulturelles Erbe. Das Beispiel der deutschen Minderheiten in und aus Rumänien, volum editat de Mathias Beer și Sorin Radu, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2024 (Flavius Solomon) Ethnische Minderheiten in Rumänien im 20. und 21. Jahrhundert, volum coordonat de Hans-Christian Maner […]

Târgul de Carte LIBREX 2024, Iași

Constantin Stere, Scrieri. Publicistică social-politică, vol. I-V, Colecția „Moștenire”. Editura Știința, Chișinău. Ediție de Victor Durnea. Participă:  Afiș

Târgul de Carte LIBREX 2024, Iași

Mărgăritarele Sfântului Ioan Gura de Aur Versiune românească de Șerban Greceanu și Radu Greceanu, București, 1691, Vol. I. Text, notă asupra ediției, facsimile și indice  electronic de cuvinte și forme. Ediție critică de  Eugen Munteanu Prezintă: Prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universistatea „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași. Florilegium doctorale. Eugenio Munteanu septuagesimum annum peragenti a […]

Târgul de Carte LIBREX 2024, Iași

Hronograf den începutul lumii. O samă de învățături. Vol. I-V. Traducere atribuită lui Nicolae Milescu Spătarul. Ediție critică de Mioara Dragomir. Prezintă: CS I dr. Gabriela Haja, Director al  Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Afiș

Simpozionul de Antrozoologie, ediția a șaptea, Explorând conexiuni, ierarhii și transformări în lumi mai-mult-decât-umane

The Anthrozoology Symposium, the seventh edition, Exploring Connections, Hierarchies and Transformations in more-than-human worlds Simpozionul de Antrozoologie, ediția a șaptea, Explorând conexiuni, ierarhii și transformări în lumi mai-mult-decât-umane Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” (Academia Română – filiala Iași) în colaborare cu Facultatea de Biologie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), Facultatea de […]

INTRODUCERE ÎN ANTROPOLOGIE FIZICĂ. Metode de studiu, rezultate, discuţii, aplicaţie practică

Manifestarea are drept scop promovarea antropologiei fizice, prin cunoașterea metodelor de studiu, a provocărilor ce apar în timpul unei analize paleoantropologice și a rezultatelor obținute ce pot fi folosite pentru descifrarea vieții cotidiene a comunităților umane demult dispărute. Grupul țintă al acestei manifestări este format din studenți ai Facultății de Istorie (secția Arheologie) și Facultății […]

Ședință de comunicări semestrială a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Manifestarea științifică va reuni cercetători ai Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, precum și specialiști din diferite centre academice din țară, cu preocupări de istorie medievală românească, istorie socială, istorie ecleziastică și nu numai. Vor susține comunicări: Prezentări de carte: Documente privitoare la istoria mănăstirilor Dohiar (Muntele Ahos) și Slobozia lui Enache (Ialomița), volum editat […]

PREA MICI PENTRU O DECIZIE PREA MARE? Alegerea unui profil nepotrivit în liceu poate avea consecințe semnificative pe termen lung      asupra carierei

Concluziile principale prezentate în acest Policy Brief se bazează pe o analiză exhaustivă descrisă în articolul publicat de către autorii raportului Having your career path decided too early: the effects of high school track on education-occupation mismatch, 2024, International Journal of Manpower, https://doi.org/10.1108/IJM-03-2023-0123. Policy brief.pdf Informații despre autori:

BRICS și ordinea economică mondială

Academia Română – Filiala Iași organizează seria lunară de conferinţe sub genericul „PRELEGERI ACADEMICE” și vă invită să participați la conferința BRICS și ordinea economică mondială. Manifestarea va avea loc vineri, 29 martie 2024 începând cu ora 11.00 în Aula Filialei. Seria „PRELEGERI ACADEMICE” este destinată publicului larg oferind dezbateri pe teme științifice actuale contribuind […]

Ședință de comunicări și prezentări de carte

CERCUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI POLITICĂ EUROPEANĂ anunță ședință de comunicări și prezentări de carte Reviste academice dedicate istoriei Războiului Rece. Studii de caz: „Cold War History” și „Journal of Cold War Studies” (Paul Nistor) Discutarea cărții The Iași – Kishinev Operation: The Red Army’s Summer Offensive Into The Balkans (20-29 August 1944). Soviet General Staff, edited […]

Examen de promovare Bibliotecar gr. I (S), normă întreagă, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”

Academia Română, Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează examen de promovare a personalului contractual în funcția de Bibliotecar gr. I (S), normă întreagă, poziția 1 în Statul de personal al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași. Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune […]

Concurs  pentru ocuparea postului de Cercetător științific gr. I din cadrul Institutului de Informatică Teoretică

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Informatică Teoretică, organizează,  începând cu data de 10.04.2024, ora 12:30,  concurs pentru ocuparea  postului vacant de Cercetător științific gradul I, normă întreagă, pe durată nedeterminată, în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale, specializarea Procesarea semnalelor biomedicale. Concursul se va desfăşura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de […]

Sisteme agroalimentare durabile și antreprenoriat rural

Sistemele agroalimentare durabile și antreprenoriatul rural reprezintă piloni esențiali în cadrul politicilor europene, privind construcția unui viitor sustenabil și prosper pentru comunitățile rurale. În zilele noastre, în fața provocărilor legate de schimbările climatice, securitatea alimentară și dezvoltarea economică echitabilă, este crucială dezvoltarea și promovarea de practici agricole și alimentare sustenabile. Aceste practici nu numai că […]

Dezvoltarea rurală în contextul Pactului Verde European, ediția a III-a. Reziliență, durabilitate și circularitate în dezvoltarea rurală

La câteva luni de la adoptarea Strategiei Naționale privind Economia Circulară și a Planului de acțiune pentru punerea în practică a acesteia, cercetarea și practica economică sunt provocate să găsească soluții de trecere de la un model economic liniar, la unul circular. În această tranziție, evoluţia capitalului economic şi a celui social nu mai poate […]

Concurs  pentru ocuparea postului de Bibliotecar gr. II din cadrul Bibliotecii Academiei Române-Filiala Iași

Academia Română – Filiala Iaşi cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Bibliotecar gr. II, normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual vacant în cadrul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Iaşi, conform HG nr. 1336/2022. Postul este necesar pentru a asigura dezvoltarea, evidența, organizarea și gestionarea fondului de […]

Prezentare de carte: România și Suedia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial

Joi, 22 februarie 2024, de la ora 18:00, Centrul de Istorie a Secolului XX organizează prezentarea lucrării România și Suedia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, publicată recent la Editura Eikon, București. Evenimentul se va desfășura cu participarea autoarei, Andreea Dahlquist, doctor în istorie format la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, alături de cea a […]

Concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de  Inspector de specialitate gr. IA, normă întreagă, din cadrul Biroului Financiar – Contabilitate

Academia Română – Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează la sediu concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate grad IA(S), normă întreagă, durată nedeterminată, post contractual vacant în cadrul Biroului Financiar – Contabilitate, conform HG nr. 1336/2022. Postul este necesar pentru gestionarea bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza […]

Concurs  pentru ocuparea postului de Director institut de cercetare, din cadrul Institutului de Arheologie

Concurs  pentru ocuparea postului de Director institut de cercetare gr. II normă întreagă, contract individual de munca pe durata determinată, mandat de 4 ani, din cadrul Institutului de Arheologie al Academiei Române-Filiala Iași Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române organizează concurs pentru ocuparea postului de Director institut de cercetare gradul II, normă […]

PROBLEMATICA FEMINISTĂ în structura social-economică a lumii contemporane

Conferința ”PROBLEMATICA FEMINISTĂ în structura social-economică a lumii contemporane” va avea loc pe data de 24 mai, 2024, ora 10.00, regim hibrid. Evenimentul este la a XV-a ediție și abordează feminismul reflectat în structurile social-economice ale societății contemporane. Este o temă deosebit de complexă dar și de larg interes pentru multe categorii sociale. Astăzi nu […]

Ziua culturii  naționale

Ziua Culturii Naţionale marchează în acest an 174 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, „omul deplin al culturii române”. Ca un omagiu adus poetului, al cărui destin s-a intersectat cu cel al bibliotecii din Iaşi și al cărui nume instituția îl poartă cu mândrie și demnitate, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” desfășoară mai […]

Ziua  culturii  naționale

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” celebrează la Academia Română, Filiala Iași, „Ziua Culturii Naționale”, în 15 ianuarie, începând cu ora 13.00, printr-o suită de conferințe dedicate sărbătorii: „Dicționarele Academiei și cultura română”, susținută de Elena Isabelle Tamba, „Enciclopedia scrierilor memorialistice românești: autori, concepte, deschideri”, susținută de Doris Mironescu, „Profilul cultural contemporan al românilor – […]

Posibilități de cartografiere a rezultatelor științifice; benchmarking privind performanțele cercetării științifice în Iași și media națională, respectiv București și Cluj

Academia Română – Filiala Iași organizează seria lunară de conferinţe sub genericul „PRELEGERI ACADEMICE” și vă invită să participați la conferința Posibilități de cartografiere a rezultatelor științifice; benchmarking privind performanțele cercetării științifice în Iași și media națională, respectiv București și Cluj. Manifestarea va avea loc vineri, 26 ianuarie 2024 începând cu ora 11.00 în Aula […]